4 ACTUALITEITEN CONTRACTENRECHT 1E Prof. mr. Chris Jansen WISSELWERKING TUSSEN AANBESTEDINGSRECHT EN VERBINTENISSENRECHT Contracten komen in toenemende mate tot stand na een daaraan voorafgaande aanbestedingsprocedure. Wanneer het overheidscontracten betreft, zijn de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van zo’n procedure onderworpen aan dwingendrechtelijke regels van aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht regelt slechts een aantal aspecten van de totstandkoming van het overheidscontract en bemoeit zich daarnaast niet of nauwelijks met de uitvoeringsaspecten van het na de aanbesteding tot stand gekomen contract. Vragen die met al deze aspecten verband houden, zullen moeten worden beantwoord met behulp van het verbintenissenrecht. De praktijk worstelt op dit moment met de vraag hoe het verbintenissenrecht dat precies zou moeten doen? De gedachte is dat de bijzondere wijze van totstandkoming van dergelijke overheidscontracten alsook de interactie met het aanbestedingsrecht bijzondere kleur zullen moeten geven aan de toepassing van verbintenisrechtelijke regels. Deze gedachte zal tijdens de cursus verder worden uitgewerkt aan de hand van voorbeelden die zijn ontleend aan actuele jurisprudentie. SESSIE Pagina 10

Pagina 12

Voor clubmagazines, online artikelen en gebruiksaanwijzingen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw PDF's.

fly_digi_alumnidag_cursussen Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication