7 ACTUALITEITEN BESTUURSRECHT Prof. mr. Frank van Ommeren OVERHEIDSCONTRACTENRECHT: STAND VAN ZAKEN EN PERSPECTIEVEN De overheid neemt in het contractenrecht een bijzondere positie in, die afwijkt van die van gewone private partijen. Recentelijk heeft de rechter daarover weer enige belangrijke arresten gewezen. Aan de orde komt onder meer de vraag wanneer de overheid de ruimte heeft om een overeenkomst te sluiten en wat daarbij de rol is van de twee-wegenleer. Verder is het de vraag welke rechter zich over geschillen over overheidscontracten dient te buigen: in hoeverre is dat de burgerlijke rechter of de bestuursrechter? Maakt het daarbij iets uit om wat voor soort overheidscontract het gaat? En wat betekent een en ander voor de wetgever? 2E SESSIE Pagina 16

Pagina 18

Voor archief, online boeken en artikelen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw publicaties.

fly_digi_alumnidag_cursussen Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication