Vooral makkelijk in te plannen zorg, zoals een heup- of staaroperatie, is zo goedkoper geworden. Zulke zorg is deels bij Zelfstandige Behandel Centra terechtgekomen: gespecialiseerde particuliere kliniekjes in of vlak bij ziekenhuizen, zoals oogklinieken of diabetesbehandelcentra. Er zijn er al negentig, ongeveer evenveel als het aantal ziekenhuizen. Zij kunnen patiënten die allemaal voor hetzelfde komen efficiënter en dus goedkoper behandelen. In de ziekenhuizen blijft relatief steeds meer gecompliceerde en dus duurdere zorg over: een prima taakverdeling. De kwaliteit van de zorg lijkt niet te dalen, want het aantal klachten over de zorg is niet sterk gestegen. Vermarkting is dus een goede zaak. Maar niet alle zorg leent zich voor de vrije markt. In het niet-onderhandelbare deel van de zorg blijft steeds meer complexe, dure zorg over, zoals traumazorg die elk ziekenhuis moet kunnen bieden. De kosten daarvan kunnen beter niet per prestatie worden afgerekend, omdat dit tot grote inkomstenschommelingen voor het ziekenhuis kan leiden. Neem de eerstehulpafdeling, die staat soms leeg. Er is geen patiënt op wie je die kosten kunt verhalen. Dat soort kosten moet je collectief laten betalen. Als u vijftig procent van de zorg weet te vermarkten, hebt u een goed evenwicht. Breng het geld dat u ermee bespaart terug naar waar het hoort: de zorg. Dat hebben we met de groeiende zorgbehoefte hard nodig. Hoogachtend, Tom Groot hoogleraar management accounting bij de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. ‘Niet alle zorg leent zich voor de vrije markt’ AAN VAN BETREFT De minister van Binnenlandse Zaken gminderman@feweb.vu.nl Het ambtenarenapparaat Geachte minister, A l vele verkiezingscampagnes hebt u het beloofd. Het is nog nooit gelukt. Maar het kan wel: een kleinere overheid. Het sleutelwoord is: vertrouwen. Als het u lukt om bij uzelf en de samenleving het vertrouwen te herstellen in preventie in plaats van repressie, kunt u vele miljarden verdienen. Met relatief kleine investeringen kunnen middenveldorganisaties in jeugdzorg, volkshuisvesting en onderwijs voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg komen. Jeugdzorgkinderen kosten miljoenen per kind. De VVD wil bezuinigen op de gemeentebudgetten voor wijkfeestjes. Maar de paar duizend euro die een feestje vandaag kost, kunnen het wijkklimaat zo verbeteren dat er morgen geen écht kostbare problemen zijn. Helaas weigerden uw voorgangers te vertrouwen op preventieve maatregelen en eisten ze snelle, harde resultaten. Penny wise, pound foolish. De resultaten van preventie zijn helaas niet goed zichtbaar te maken. Het draait om vertrouwen. Er is niet alleen gebrek aan vertrouwen in de kracht van preventie, maar ook in de kracht van uitvoerende organisaties. Den Haag schrijft al lang niet meer gedetailleerd de publieke dienstverlening voor. Heel goed, want scholen, welzijnsorganisaties, gemeenten en vele andere lokale en regionale organisaties kunnen maatschappelijke problemen veel beter oppakken en oplossen. Decentralisatie leidt tot innovatie en maatwerk. Helaas heerst er wantrouwen, en nam de Tweede Kamer tot nu toe incidenten zoals bij de IJsselmeer-ziekenhuizen en de duur uitgevallen renovatie van voormalig cruiseschip ss Rotterdam te baat om dat wantrouwen te voeden. Ieder ziekenhuis en iedere corporatie is verdacht: het rijk houdt toch liever zelf de regie. Daarom kwamen er grote toezichthoudende woon- en zorgautoriteiten. Zo moet een ziekenhuis elk plan voor bijvoorbeeld een nieuwe vleugel eerst voorleggen aan de Nationale Zorgautoriteit, een grote organisatie waar veel mensen werken. Ondanks incidenten moet u met het middenveld vertrouwen gaan opbouwen in goed management, goede bedrijfsvoering en een goed toezicht. Natuurlijk gaat er weleens iets mis. Dat is normaal bij de transitie naar meer decentrale verantwoordelijkheid. Maar neem die ss Rotterdam: uiteindelijk is iedereen blij met het multifunctionele centrum dat het is geworden. Door gezamenlijk het middenveld sterk genoeg te maken om de maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen, kunt u vele duizenden beleidsambtenaren, stafambtenaren en toezichtautoriteiten wegbezuinigen. We 10 | V U M A G A Z I N E Goos Minderman ‘Het kan wel: een kleinere overheid’ Pagina 9

Pagina 11

Scoor meer met een online shop in uw flyers. Velen gingen u voor en publiceerden presentaties online.

VU Magazine 2010 0x2 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication