Een op de vijf VU-studenten is van niet-westerse allochtone afkomst. Het voordeel van diversiteit De meerwaarde van demografische diversiteit is in 2006 onderzocht bij Ucla. Veertig procent van de onderzochte studentenpopulatie gaf aan dat ze meer begrip hadden gekregen voor anderen door om te gaan met mensen van een andere sociaal-economische klasse, religie of politieke voorkeur. Het onderzoek Does diversity matter in the education process? An Exploration of Student Interactions by Wealth, Religion, Politics, Race, Ethnicity and Immigrant Status at the University of California staat op http://tinyurl.com/37h3jsr. In Amerika heeft Ucla daarbij echter wel te maken met wettelijke beperkingen, legde Ucla-docent rechten Devon Carbado (zelf als student ook deelnemer aan een van de diversiteitsprogramma’s) uit. De wet verbiedt expliciet voorkeursbehandelingen op basis van onder andere ras, maar volgens Carbado zijn die voorkeursbehandelingen noodzakelijk: “Lelieblanke elite-opleidingen zijn een probleem. Dat moet je oplossen. Een bezwaar tegen positieve discriminatie is dat de balans dan in het voordeel van minderheden zou doorslaan, maar feit is dat de balans nu al is doorgeslagen in het nádeel van minderheden. Mensen zeggen dat zwarten die dankzij positieve discriminatie op een bepaalde positie zijn gekomen als inferi- eur aan blanken op dezelfde positie worden beschouwd. Maar de notie dat zwarten inferieur zijn, is er juist de óórzaak van dat positieve discriminatie nu noodzakelijk is.” « Zomercursus De VU biedt komende zomer naar het voorbeeld van de Californische universiteit een summer course aan voor gemotiveerde eerstejaars afkomstig uit scholen met een gemengde leerlingenpopulatie, waarmee de VU samenwerkt. Deze maand bezoekt een VU-delegatie met onder andere studenten Ucla om ervaringen en best practices uit te wisselen. V U M A G A Z I N E | 13 Pagina 12

Pagina 14

Interactieve internet jaarverslag, deze maandblad of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van emaandbladen.

VU Magazine 2010 0x2 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication