Update[onderzoek] Kindsoldaten helpen Er is een haalbare manier om effectief psychosociale zorg te verlenen aan kinderen in armoedige oorlogsgebieden. Mark Jordans promoveerde eind april op onderzoek waarbij hij een psychosociaal zorgsysteem ontwikkelde dat toepasbaar is in niet-westerse contexten. Het bestaat onder meer uit groepsbehandelingen op scholen, groepsinterventies met ouders en leerkrachten en individuele therapeutische zorg voor kinderen met ernstige problematiek. Jordans richtte zich ook op kindsoldaten. Zij hebben een extra groot probleem, zegt hij. “Niet alleen door traumatische ervaringen, maar ook door een structureel gebrek aan behandelvormen voor kinderen in deze gebieden.” Hij deed onderzoek in Burundi, Indonesië, Sri Lanka, Soedan en Nepal. Daar is het zorgprogramma ook uitgevoerd, door de Nederlandse hulporganisatie HealthNet TPO. (MT) Meer over het onderzoek op http://tinyurl.com/34afhnx JORIS AARTS EN BERT BROUWENSTIJN Romeinse munten Acht Romeinse munten die in 2008 in het Noord-Brabantse Sint Anthonis zijn gevonden, zijn waarschijnlijk bij elkaar begraven tijdens een ritueel tussen 270 en 290 na Christus. Dat concludeert archeoloog Joris Aarts. Het ritueel kan bijvoorbeeld te maken hebben gehad met het markeren van een territorium, of de plek kan gezien zijn als een verbindingsplaats tussen deze wereld en de bovennatuurlijke onder- of bovenwereld. Vijf van de munten zijn bronzen dubbele sestertii uit de tijd van keizer Postumus (259-268 na Christus), die heerste over het Gallische keizerrijk. De munten zijn tentoongesteld in Museum Ceuclum in Cuijk. (MT) Meer info: http://tinyurl.com/ceuclum Slakkenwedstrijd Langzaam lopen PIENEMAN & KOENE Anders dan gedacht beschermt langzaam lopen uit voorzichtigheid waarschijnlijk niet tegen vallen. Ouderen die langzaam lopen uit angst om te vallen, lopen waarschijnlijk niet stabieler dan ouderen die sneller lopen. Dat blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Sjoerd Bruijn, waarop hij 27 mei promoveerde. Ouderen vallen vooral tijdens het lopen, soms met ingrijpende gevolgen. (MT) Geen paniek! Een groepscursus blijkt langdurig effectief in het verminderen van veel voorkomende lichte tot matige paniekklachten. Een chronische paniekstoornis kan zo worden voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek waarop psycholoog Peter Meulenbeek 29 april promoveerde. Mensen met paniekaanvallen lopen kans op andere psychische problemen. Meulenbeek onderzocht de cursus Geen Paniek, ontwikkeld door GGNet, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. “Na acht bijeenkomsten weten cursisten waar de angst vandaan komt en hoe ze er op een effectieve manier mee kunnen omgaan.” Het Trimbos-instituut en GGNet ontwikkelden ook een internetcursus: die moet nog worden onderzocht. De afdeling Klinische psychologie gaat dat doen en zoekt nog proefpersonen. Voor meer informatie en aanmelden: www.info-geenpaniekonline.nl. (MT) Groepscursus: www.cursusgeenpaniek.nl 20 | V U M A G A Z I N E In sperma van poelslakken zit een eiwit dat de eileg vertraagt. Dat is de meest recente ontdekking van Joris Koene, expert in de seks van hermafrodieten. Via slakkenseks leert Koene veel over evolutie. Slakken zijn man en vrouw tegelijk. Eerder ontdekte Koene dat landslakken elkaar tijdens de seks met slijmpijlen beschieten om hun sperma te bevoordelen. Sommige soorten hebben heel ingewikkelde pijlen, en dat ging dan altijd gepaard met een ingewikkeld spermaontvangstorgaan in het vrouwelijk deel van de slak. Dat bewees dat ook bij deze hermafrodieten een ‘evolutiewedstrijd’ tussen man en vrouw bestaat: welke sekse heeft de meeste invloed op de bevruchting? Het recent ontdekte spermaeiwit ovipostatine laat zien dat die wedstrijd tussen de geslachten ook plaatsvindt bij hermafrodieten die heel gewoon seksen, zonder pijlen te schieten. (RL) Voor het artikel, zie http://tinyurl.com/39rxewj Pagina 19

Pagina 21

Voor artikelen, online clubmagazines en flyers zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw gidsen.

VU Magazine 2010 0x2 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication