AAN VAN BETREFT De minister van Sociale Zaken mlindeboom@feweb.vu.nl De vergrijzing Geachte minister, I k vind het een goed idee om de AOW-leeftijd te verhogen. Critici die zeggen dat er nu al bijna geen zestigplusser werkt en het dus symboolpolitiek is, hebben ongelijk. Sinds regelingen als de VUT zijn afgeschaft, werken steeds meer ouderen door. Toch moet u bedenken dat groei in de arbeidsparticipatie onder gezonde ouderen beperkt is. Meer potentie zit in werknemers van middelbare leeftijd met een gezondheidsbeperking. Deze groep is verrassend groot: een kwart van de 45-plussers onder werknemers geeft aan gezondheidsproblemen te hebben. Een groot deel van deze groep stopt ver voor de pensioenleeftijd met werken. Uit onderzoek waaraan ik zelf heb bijgedragen blijkt dat mensen die voortijdig stoppen met werken meestal lijden aan een ziekte of aandoening. Gezondheid hangt sterk samen met sociaal-economische klasse en de verschillen beginnen al op jonge leeftijd. Werknemers uit de 25 procent armste gezinnen hebben op dertigjarige leeftijd al twee keer zoveel gezondheidsproblemen als werknemers uit de 25 procent rijkste gezinnen. Het aantal jonggehandicapten met een levenslange Wajong-uitkering is nu 170.000 en dreigt in 2025 zelfs 400.000 te worden. Wat u vanaf het komende kabinet moet proberen om meer mensen aan het werk te krijgen, is academisch gezegd ‘het effect van gezondheid op arbeid kleiner maken’. Dat kan op drie manieren. De eerste is instituties van de sociale zekerheid (zoals WIA en Wajong) zorgvuldig blijven bewaken. Er zijn al aanwijzingen dat de instroom weer aan het groeien is. Verder kunt u uitstroom beperken door aanpassingen op de werkvloer te bevorderen. Ik denk echter dat de derde manier uiteindelijk het meest oplevert: investeren in menselijk kapitaal. Scholing is cruciaal. Het beïnvloedt niet alleen het kennisniveau van mensen, maar ook hun gedrag. Ze leren investeren in hun toekomst en gezondheid. Ze kunnen ook beter omgaan met de steeds hogere eisen die arbeidsmarkt en maatschappij stellen. Ik hoop dat u de uitdaging aangaat om de ‘ziektepensioenen’ te laten afnemen. Als u ook de AOW-leeftijd wilt verhogen, heb ik nog een belangrijk advies. Doe het stapsgewijs en geef de mensen de tijd om eventueel zelf maatregelen te treffen. Ik heb onderzoek gedaan onder de rijksambtenaren die vrij plotseling geconfronteerd werden met een veel slechtere pensioenregeling als ze na 1 januari 1950 waren geboren. De groep die vlak na 1 januari 1950 was geboren, was depressiever dan de groep die net iets ouder was. Als u de AOW-leeftijd in meerdere stapjes van een paar maanden verhoogt, en dat al vroeg aankondigt, zal het minder hard aankomen. Hoogachtend, Maarten Lindeboom hoogleraar algemene economie bij de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde en onderzoeksleider Veroudering en gezondheid bij Netspar. Maarten Lindeboom ‘Als u ook de AOW-leeftijd wilt verhogen, doe het dan stapsgewijs’ AAN VAN BETREFT De minister van Financiën pgautier@feweb.vu.nl Het H-woord Geachte minister, V eel partijen zijn er inmiddels van overtuigd dat hypotheekrenteaftrek moet worden beperkt. Het doet sommigen van u nog altijd pijn, maar in de huidige vorm is deze aftrek vooral subsidie voor de banken. U geeft er jaarlijks elf miljard aan uit; u kunt zeker vijf miljard bezuinigen zonder dat het huizenbezit in gevaar komt. In 1914 voerden uw voorgangers de aftrek in om het woningbezit te stimuleren. 8 | VUmagazine Pagina 7

Pagina 9

Scoor meer met een webshop in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

VU Magazine 2010 0x2 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication